GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-10-2021 11:43   Güncelleme : 13-10-2021 12:36

4/D SÜREKLİ İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET FARKI DAVALARINA İLİŞKİN YARGITAYDAN YENİ BİR KARAR..

4/D SÜREKLİ İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET FARKI DAVALARINA İLİŞKİN YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİNDEN YENİ BİR KARAR YAYINLANDI.

4/D SÜREKLİ İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET FARKI DAVALARINA İLİŞKİN YARGITAYDAN YENİ BİR KARAR..

Kamuda kadro sonrası devam ücret farkı davalarında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yeni bir karar yayınladı.

Karar No: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/5622 E. , 2021/11391 K., 05.07.2021 

     Yargıtaya göre, kadroya geçiş sırasında işçiye imzalatılan bireysel iş sözleşmesinde bir yüzdelik oran belirlenmişse bu oran iş veren tarafından ödenir.

Karar;
   KHK gereğince ücret farkı davası "Somut uyuşmazlıkta, dosya eksiklik talebi yazımız gereğince Sağlık Bakanlığından getirtilen davacı işçinin kadroya geçişi aşamasında Bakanlık ile arasında imzalanan iş sözleşmesinde açıkça asgari ücretin % 72 fazlasının ödeneceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Belirtmek gerekir ki; kadroya geçiş aşamasında işverenle imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin belli bir oranda fazlasının ödeneceği kararlaştırılmışsa sözü edilen kural, her asgari ücret artış dönemi için işvereni bağlar. Bu durumda davacının ücreti hesaplanırken iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 2019 yılı için asgari ücretin % 72 oranında fazlası bulunmalı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre % 4 zam yapılmak suretiyle ödenecek ücret belirlenmeli ve davacının talepleri bu ücrete göre değerlendirilmesi gerekirken, Bölge Adliye Mahkemesince bu şekilde hesaplama ile karar veren ilk derece mahkemesi kararı, kaldırılarak davanın reddine karar verilmesi hatalı olmuştur."

    Yargıtay kadroya geçen ve davası devam işçiler için bir önceki kararında '' Bireysel iş sözleşmesinde (%....) belirli bir oran yazmayanlar için ret, belirli bir oran % 15-50 gibi yazanlar için  kabul kararı vermiştir. Bu karar sonrası binlerce işçinin boş bırakılan sözleşmelerine istinaden davaları reddedilmiş bakanlıklara karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalmışlardır.

Son yayınlanan karar sonrası sözleşmesinde oran yazanların ücretleri maaşlarına yansıtılacak mı, yoksa çalışanlar yine yargı yoluna mı  başvuracak merak konusu.