GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-10-2021 12:13   Güncelleme : 19-10-2021 12:13

BAKANLIKTAN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA ESASLARINA YÖNELİK YENİ BİR GÖRÜŞ.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23.09.2021 tarih ve 4359 sayılı yazısı ile illere gönderilen ve vardiya sisteminde değişiklik yapılmasını öngören yazıya Bakanlık tarafından yeni bir görüş eklendi.

BAKANLIKTAN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA ESASLARINA YÖNELİK YENİ BİR GÖRÜŞ.

   Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23.09.2021 tarih ve 4359 sayılı yazısı ile illere gönderilen ve vardiya sisteminde değişiklik yapılmasını öngören yazıya Bakanlık tarafından yeni bir görüş daha eklendi.  

  Daha önce yayınlanan genel sonrası bir çok kurumda işçilerin çalışma şartları değiştirilmiş buda tepkilere yol açmış peş peşe yapılan basın açıklamalarını, sosyal sayfalarda paylaşımların yapılmasına yol açmıştır. 

 Yetkili ve yetkisiz tüm sendikalar bu konuda bakanlıktan bir dezenleme bekler iken bugün son dakika bir görüş geldi.

Görüşün muhatabı ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü   

   İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 14 Ekimde görüş istediği yazısında " üçlü vardiya sisteminin doğuracağı sıkıntıları işaret ederek  işçilerin işe geliş gidiş sıklığı ve ulaşım sorununa ilişkin işçi çalışma esasları altında  Bakanlıktan 14 Ekim 2021 görüş istemiştir.

Gelen görüş yazısı.

  “KOŞULLARA GÖRE 2’Lİ YA DA 3’LÜ VARDİYA OLABİLECEK” İSTANBUL İLİ ÖZELİNDE VERİLEN GÖRÜŞ TÜM TÜRKİYE’DE EMSAL TEŞKİL EDECEK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ BAKANLIK’TAN AYNI GÖRÜŞÜ ALABİLECEK Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23.09.2021 tarih ve 4359 sayılı yazısı ile illere gönderilen ve vardiya sisteminde değişiklik yapılmasını öngören yazıya Bakanlık tarafından açıklık getirildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 14.10.2021 tarih ve 46363 sayılı yazısına istinaden görüş veren Sağlık Bakanlığı, Bakan Adına Daire Başkanı Erkan Çavuşoğlu imzası ile 19.10.2021 tarih ve 46363 sayılı yeni bir yazı yayınladı. İstanbul ölçeğinde üçlü vardiya sisteminin yol açabileceği sıkıntıların dile getirilip görüş istendiği yazıya karşılık görüş bildiren Sağlık Bakanlığı yazısında; “… 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Bakanlığımız adına TÜHİS ile yetkili Sendika olan Öz Sağlık- İş arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin Vardiyalı Çalışma başlığı altında düzenlenen 21 inci maddesi çerçevesinde İşveren vekili olan İl Sağlık Müdürlüğünüzce toplu sözleşmede belirtilen esaslara uygun olarak iliniz genelinde belirtilen pozisyonda çalışan personelin sayısı ile adil ve dengeli dağılımının da gözetilmesi suretiyle iki yada üç vardiya şeklinde düzenlenebileceği, vardiya sistemi dışındaki uygulamanın ise 23/09/2021 tarihli ve E.4359 sayılı yazımızdaki usul ve esaslar çerçevesinde sürdürülmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim” denildi. TÜRKİYE GENELİNDE EMSAL TEŞKİL EDECEK İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin olarak iletilen sorunlara karşılık Sağlık Bakanlığı tarafından verilen görüş yazısı Türkiye genelinde emsal teşkil edecek. İl Sağlık Müdürlükleri’nin Sağlık Bakanlığı’na işçi çalışma esasları ve vardiya konusunda görüş sormaları halinde İstanbul için verilen görüşün aynısının diğer iller için de verileceği açıklandı.