GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-11-2021 20:18   Güncelleme : 19-11-2021 20:51

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 asgari ücretinin net 5 bin 200 TL olmasını ve bütün ücretlere 1000 TL iyileştirme yapılmasını talep etti.

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara’daki DİSK Genel-İş Genel Merkezi’nde 2022 asgari ücretine dair görüş, tavsiye ve taleplerini açıklamak için bir araya geldi.

Çerkezoğlu, “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme göz önüne alındığında 2022 senesinde asgari ücret net 5 000 200 lira olmalı” dedi.

Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, basın açıklaması yapabilmek için kürsüye giderken, DİSK üyeleri, ‘İnadına sendika, inadına DİSK’, ‘Zafer direnen emekçilerin olacak’ sloganları attı.

Açıklamasında kur artışı sebebiyle asgari ücretin eridiğini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete uygulanmakta olan vergi ve kesintilere de dikkat çekti.

TÜM ÜCRETLERE 1000 LİRALIK İYİLEŞTİRME TALEBİ

Çerkezoğlu, “Bütün ücretlere bin liralık iyileştirme yapılmalı. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar kısmı için bin lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek Hazine tarafından karşılanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘GEÇİM ŞARTLARINA GÖRE HESAPLANMALI’

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin taleplerini ise şu biçimde sıraladı:

• Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil, ortalama ücret haline gelmiştir ve asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

• Asgari ücret yalnızca işçinin kendinin değil, ailesinin de geçim koşulları göz önüne alınarak adil bir şekilde hesaplanmalıdır.

• Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü enflasyon rakamlarına göre değil, geçim koşullarına ve ekonomik büyümeye göre hesaplanmalıdır.

• Dar gelirlinin gıda enflasyonuyla kişi başına düşen milli gelir artışı asgari ücretin saptanmasında muhakkak dikkate alınmalıdır.

2022 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olacak Asgari Ücret hakkında tahmin beklentiler ve açıklamalar...

‘NET ÖDENMELİ’

• Asgari ücret net ödenmelidir.

• Asgari ücret üstündeki bütün vergi ve kesinti yükü kaldırılmalı, başta sosyal güvenlik prim desteği olmak üzere Hazineden karşılanmaktadır. Sadece asgari ücret için değil, bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarı bütünüyle vergi dışı bırakılmalı ve kesinti yükü Hazineden karşılanmalıdır diyoruz.

• Asgari ücret sonrasına uygulanmakta olan vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır ve vergi dilimlerine uygulaması yapılacak tarife belirlenirken asgari ücretteki artış ve milli gelir artışı muhakkak hesaba katılmalı, yeniden değerlendirme oranları hesaba katılmalı ve vergi dilimleri bu biçimde düzenlenmelidir.

• 2002 senesinde Türkiye’de asgari ücret sonrası uygulanmakta olan ilk vergi dilimi tarifesi asgari ücretin 6,5-7 katıyken, 2021senesinde bu oran yüzde 6,5 seviyesine düşmüştür.

• Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak alınmalı ve hanede 2 çalışan olduğu varsayımından hareketle, bir hanede iki kişi çalıştığında o haneye en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.

• Asgari ücret saptanırken, bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve prim desteği sağlanmalıdır.

‘EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI’

• En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Diğer emek gelirlerindeki artışlar asgari ücret artışının altında kalmamalıdır.

• Yasada var olmasına karşın uygulanmayan toplu iş protokollerinin sendikasız iş yerlerine ve işçilere genişletilmesi manasına gelen teşmil mekanizması etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

• Sendikalaşma ve toplu protokol önündeki engeller kaldırılmalı ve bu şekilde Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmalıdır.