GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-10-2021 15:41   Güncelleme : 30-10-2021 16:10

EKİM 2021 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI 10.000 LİRAYI AŞTI

Türk-İş ekim ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 3.093, yoksulluk sınırının ise 10.075 TL olduğunu açıkladı. Son 1 yılda sadece gıda harcamaları ortalama 611 TL yükseldi Türkiye’de %19,58 olan yüksek parasal enflasyon oranı, Sendikalar Konfederasyonu tarafından aylık olarak açıklanan asgari yoksulluk ve açlık oranlarına yansımaktadır.

EKİM 2021 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI 10.000 LİRAYI AŞTI

Türk-İş tarafından 34 seneden bu yana her ay düzenli ilaçlanma yapılan, “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucu, gıda maddeleri fiyatlarında artışın devam ettiğini ortaya koydu. Yayımlanan raporda "Bu durum, başta ücretli çalışanlar ve emeklileri olmak üzere, geniş bir toplum kesiminin yaşama koşullarını olumsuz etkilemeye devam etti. Ücret gelirlerinde belirli bir artış sağlanmasına karşın yetersiz kalan gelir karşısında çalışanların mağduriyeti devam etti" değerlendirmesi yer aldı.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre ekim ayında dört kişilik bir ailenin daha sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gerekli olan aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu. Gıda harcaması ile beraber giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri gereksinimler için yapılması mecburi diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.771,96 TL oldu.

'KARNINI DOYURMA' ÖN PLANA ÇIKTI
Türk-İş'den yapılan yazılı açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Gelir yokluğu ya da yetersizliği, hanede yaşanan yoksulluğunun temel sebebi olarak kabul edilmelidir. Artan mal ve hizmet fiyatları karşısında gelir düzeyi yetersiz kalmaktadır. Yetersiz gelir düzeyi, yaşamı sürdürebilmek için mecburi hale gelen tasarrufun gıda harcamasından yapılmasını da yanı sıra getirmektedir.

Diğer bir ifade ile, yoksullaşma açlık koşullarında yaşama riskine de yol açmaktadır. Bu durumda daha sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme değil ‘karnını doyurma’ öne çıkmaktadır. Buna rağmen, dar ve sabit gelirli kesimlerin çok büyük bir bölümünün elde etmiş olduğu gelir yoğun olarak temel gıda maddelerine harcanmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın satın alma gücündeki azalma ile beraber ele alınması bu yönü ile isabetli bir yaklaşım olacaktır."

Yoksulluk sınırı 10.000 lirayı aştı
MAKAS AÇILIYOR
"2021 senesinin ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret açlık sınırının altındadır ve gün geçtikçe aradaki makas açılmaktadır. Asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaşmıştır. Olması gerekli olan gelir ile yapılmak gerekli olan harcama arasındaki farkın yılsonunda yeniden belirlenecek asgari ücret tespitiyle kısmen ortadan kaldırılması da sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayacaktır. Gelir yetersizliği sebebiyle kullanılacak olan ihtiyaç kredisi ve artan kredi kartı borcu çalışanları içinden çıkılmaz bir batağa sürüklemiştir.
Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 44 TL, geçen yıla göre 611 TL artmıştır. Yapılması gerekli olan toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 144 TL ve senelik 1.990 TL tutarında artmıştır. Zorunlu gereksinimler için yapılması gerekli olan harcama tutarı ilk kez bu ay 10 000 TL’yi geçmiştir."

TÜRK-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ekim 2021 itibarıyla şu biçimde gelişti:

-Ankara’da yaşamakta olan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gerekli olan asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,45 oranında artış gösterdi.

-Yılın ilk on ayından itibaren fiyatlardaki artış yüzde 19.43 oranında gerçekleşti.

-Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24.61 oldu.

Türk-İş: Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL’yi aştı

 

Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

 

 

Eylül

2020

Aralık 2020

Ağustos 2021

Eylül 2021

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

678,58

711,22

807,45

838,29

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

560,72

592,22

669,27

698,29

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

725,69

768,21

864,16

899,29

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

482,73

518,29

585,84

613,13

Açlık Sınırı

2.447,72

2.589,94

2.926,72

3.049,00

 

Yoksulluk Sınırı

 

7.973,02

 

8.436,27

 

9.533,28

 

9.931,59