GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-01-2021 16:07   Güncelleme : 09-01-2021 17:28

Taşerondan kadroya geçen işçilerin dertleri bitmiyor

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler 2018 senesinde kadroya geçirildi ancak problemleri devam ediyor. Taşerondan kadroya geçirilenlerin sözleşmeleri emeklilik yaşını doldurduklarında sona erdiriliyor, mecburi emekliliğe tabi tutuluyorlar. İşçiler kadroya geçmekle yeni nefes almaya başlamışken 1500 lira emekli maaşı ile nasıl geçineceklerini soruyorlar

Taşerondan kadroya geçen işçilerin dertleri bitmiyor

"TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN 4/D İŞÇİLERİN EMEKLİLİĞE ZORLANMASI ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİL Mİ?"

696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile 1 Nisan 2018 tarihinde kamuda devamlı işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler şimdi de mecburi emeklilik sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Çok sayıda okurumuzdan konu hakkında mesajlar geldi. Mesajları özetleyerek aktarmak istiyorum.

Sorunun kaynağını teşkil eden, 696 sayılı KHK’nın 127. maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. Maddenin birinci fıkrasının beşinci alt bendi şöyle:

“…Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen koşulları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimlerde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale protokolü kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez…”


Kadroya geçirilen işçilerden emeklilik yaşı gelenler, söz konusu hüküm dolayısı ile re’sen emekli ediliyor. Bu sebeple, okul çağında çocuğu bulunan, çalışmaya ihtiyacı olan işçiler mağduriyet yaşamaya başladı.

Taşerondan gelenler dışında kalan ve devamlı işçi kadrosunda istihdam edilen kamudaki diğer işçiler emeklilik şartlarını yerine getirdikten sonra da çalışmaya devam edebiliyorlar. Ancak, 696 Sayılı KHK ile getirilen bu hüküm dolayısı ile taşerondan gelen işçiler, istemedikleri halde emekli ediliyorlar.

Taşerondan kadroya geçirilen işçiler, “Benimle aynı işi yapan, devamlı kadrolu olarak önceden çalışmaya başlamış olan kişi 62 yaşında olduğu halde çalışmaya devam ediyor, ben 49 yaşında zorla emekli ediliyorum. Sürekli işçi kadrosuna geçirilince yeni nefes almıştık. Şimdi mecburi emekli edilince 1500 lira emekli aylığı ile nasıl geçineceğim?” diye yakınıyorlar. Seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, siyasi parti gruplarına duyurmaya çalışıyorlar.Taşeron işçilerin bu problemlerini konuştuğum sendika başkanları, işçilerin mecburi emekliliğe tabi tutulmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu, Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi halinde söz konusu hükmün iptal edileceğini savundular. Sendikacılar, üyelerin bu konu da açacakları davalarda hukuki destek sağlayacaklarını, önümüzdeki günlerde çok sayıda dava açılmasını beklediklerini dile getirdiler.

Öte yandan, taşerondan gelen işçilerin ücret sorunu da devam ediyor. Daha önce enflasyonun % 60 – 70 fazlasıyla çalıştıkları halde kadroya geçirilirken sözleşmede ücret kısmı boş bırakılan işçiler ücret kaybı yaşadı.