GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-11-2021 20:17   Güncelleme : 29-11-2021 20:34

Yargıtay'dan emsal karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır

Yargıtay'dan emsal karar: İşçi kullanmadığı senelik izinlerin ücretini alır senelik izinlerin ücretlerinin ödenmesinde son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları senelik izinlerinin ücretinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, bunun için zaman aşımı süresinin 5 sene olduğuna hükmetti. Ayrıca avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması nedeniyle vekalet ücretini de alamayacağına hükmetti.

Yargıtay'dan emsal karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır

Özel bir şirkette çalışan İşçi, işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini öne süren işçi, seneler süren hukuk mücadelesini kazandı. İş Mahkemesi'nin tekrar tekrar reddettiği davada son sözü dile getiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, senelik iznini biriktiren özel sektör çalışanlarına müjdeli bir haber verdi.

YARGITAY: KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETİ ÖDENİR

Yüksek Mahkeme, iş protokolsinin herhangi bir sebeple sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti. İş protokolsinin sona ermesinden itibaren kullanılmayan senelik izin ücretleri için zamanaşımı süresinin 10 yıl değil 5 yıl olduğuna dikkat çekildi.

Kararda şöyle söylendi:

"4857 sayılı İş Kanunu'nda 'İş protokolsinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı senelik izin sürelerine ait ücreti, protokolün sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendine ya da hak sahiplerine ödenir.

Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş protokolsinin sona erdiği tarihten itibaren başlar' hükmü yer almaktadır. Belirtilen düzenlemede iş protokolsinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan senelik izin sürelerine ait ücretin ücret niteliği özellikle vurgulanmıştır.

İş Kanunu'nun 32. Maddesinin 6. Fıkrasına göre iş protokollerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile protokol ve Kanun'dan doğan parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerinin eksiksiz olarak ödenmesi zorunludur.

Aynı maddenin 8. Fıkrasına göre ise ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş senedir."Kararda avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması nedeniyle vekalet ücretini de alamayacağı vurgulandı.

Kaynak.İhlas Haber Ajansı