GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-12-2021 18:52   Güncelleme : 02-12-2021 18:52

Yargıtay'dan işçi ve işvereni ilgilendiren karar

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar Bölge Adliye Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme; işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Kararda; işçinin ayrıldığı şirkete zarar verme ihtimalinin olduğunun da kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı.

Yargıtay'dan işçi ve işvereni ilgilendiren karar

E-ticaret piyasasında faaliyette bulunan bir şirkette çalışan kişi, aynı sektörde çalışan diğer bir firmaya transfer oldu.

 

Önemli görevde olan işçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu, hem eski işçisine hem de onu işe alan iş insanına dava açtı.

 

Şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne süren davacı patron; davalı işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını öne sürdü.

 

Davalının, iş protokolünde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması sebebiyle 5 000 TL'nin ticari faizi ile beraber davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istedi.

 

Davalılar, davacının rekabet protokolünin varlığı iddiası ile cezai şart talep edemeyeceğini, davalı işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek bir iş ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı protokolü kurulması için gerekli şartların bulunmadığını, davaya konu rekabet protokolünin sınırlandırılmadığından geçersiz olduğunu öne sürdü.

Davalılar davanın reddini talep etti. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davanın reddine dair kararının, eksik incelemeye ve yanılgılı hukuki değerlendirmelere dayalı, açıkça haksız ve hukuka aykırı bir karar olduğuna hükmetti.

Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına karar verildi.